Hướng dẫn sử dụng cộng đồng âm nhạc Mkul
Hướng dẫn sử dụng cộng đồng âm nhạc Mkul

1. Hướng dẫn đăng ký-đăng nhập:

Để đăng nhập, mời bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc tài khoản Google plus để tham gia cộng đồng âm nhạc Mkul

 

2. Hướng dẫn chơi Game Quiz

Cách 1: Từ màn hình trang chủ “Mkul Play” => Chọn chủ đề Gamequiz theo mong muốn để tham gia thử thách.

Cách 2: Vào menu, chọn “Chơi ngay”. Sau đó chọn chủ đề Gamequiz theo mong muốn để tham gia thử thách.

Cách 3: Tại menu chân trang, chọn “Chơi game” sau đó chọn chủ đề Game Quiz theo mong muốn để tham gia thử thách.  

 

3. Bắt đầu so tài thôi!

Chúc các bạn thành công với thử thách của cộng đồng âm nhạc Mkul.