Điều khoản thỏa thuận cung cấp và sử dụng cộng đồng âm nhạc Mkul
Điều khoản thỏa thuận cung cấp và sử dụng cộng đồng âm nhạc Mkul

Chào mừng bạn đến với cộng đồng âm nhạc Mkul

Vui lòng đọc kỹ điều khoản cung cấp và sử dụng dịch vụ cộng đồng âm nhạc Mkul trước khi bạn đăng ký tài khoản và sử dụng các tính năng trên Mkul. Một khi đã đăng ký nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

 

Điều 1: Nguyên tắc đăng ký tài khoản tại Mkul:

Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản tại Mkul, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản tại Mkul.

Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân; tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

 

Điều 2: Đăng ký

Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này.

Khi đăng ký tài khoản, bạn cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, Email đăng ký tài khoản, số điện thoại bảo vệ tài khoản, và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp.

Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng cộng đồng Mkul, chúng tôi sẽ căn cứ trên những thông tin bạn cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Mkul chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản “điều 2”. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác các thông tin, bạn sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Mkul  trong quá trình sử dụng và Mkul sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

 

Điều 3: Sử dụng tài khoản, mật khẩu.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cung cấp 01 tài khoản. Với tài khoản này, người sử dụng có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của cộng đồng âm nhạc Mkul.

Thành viên có trách nhiệm bảo quản tên đăng nhập, mật khẩu, Email của mình, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tổn thất phát sinh.

Mkul có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập cộng đồng âm nhạc Mkul sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

Mkul có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào cộng đồng âm nhạc Mkul trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

 

Điều 4: Đăng nhập

Bạn sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký và được cộng đồng âm nhạc Mkul cung cấp để đăng nhập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng âm nhạc Mkul.

Ngoài việc dùng tài khoản Mkul để đăng nhập, bạn có thể sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập vào cộng đồng âm nhạc Mkul. Khi sử dụng tính năng đăng nhập tiện ích này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.

 

Điều 5: Các hành vi bị nghiêm cấm

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng âm nhạc Mkul là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Tuân thủ quy định luật pháp Việt nam, người sử dụng không được lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên ứng dụng tương tác và chia sẻ thông tin trên cộng đồng để thực hiện các việc sau:

Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)

Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

 

Điều 6: Quyền của người sử dụng dịch vụ cộng đồng âm nhạc

Tất cả người sử dụng mà hệ thống đã đăng ký thành viên có quyền:

Được quyền thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu.

Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ cộng đồng âm nhạc Mkul.

Quyền quyết định trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Được bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng khi thành viên theo quy định pháp luật đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định.

Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

 

Điều 7: Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ cộng đồng âm nhạc

Để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng âm nhạc Mkul, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên wapsite cộng đồng âm nhạc Mkul. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Cộng đồng âm nhạc Mkul sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Mkul sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, dịch vụ, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của cộng đồng âm nhạc Mkul cũng như các sản phẩm, dịch vụ liên quan, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua qua email: cskh@namviet-corp.vn

Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

Bạn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng cộng đồng âm nhạc Mkul.

Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 5 thỏa thuận này về các hành vi bị nghiêm cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng âm nhạc Mkul, và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi tác động vào cộng đồng âm nhạc Mkul sau:

Sử dụng chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào cộng đồng âm nhạc Mkul.

Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm, dịch vụ cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.

Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.

Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

 

Điều 8: Quyền của cộng đồng âm nhạc Mkul

Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho cộng đồng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, chúng tôi có toàn quyền tạm khóa, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Mọi vi phạm của người sử dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng âm nhạc Mkul, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của thành viên đối với việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng âm nhạc Mkul, cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp nếu cần thiết.

Chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định.

 

Điều 9: Trách nhiệm của cộng đồng âm nhạc Mkul

Công khai thỏa thuận điều khoản của cộng đồng âm nhạc Mkul.

Có trách nhiệm hỗ trợ thành viên, người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Nhận và giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của thành viên, cam kết không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được thành viên chấp nhận.

Bảo đảm quyền quyết định của thành viên trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Cộng đồng âm nhạc Mkul sẽ không chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 của Thỏa thuận này.

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 của Thỏa thuận này.

Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Cộng đồng âm nhạc Mkul có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng cộng đồng âm nhạc Mkul. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

Điều 10: Xử lý đối với thành viên vi phạm Thỏa thuận

  1. Thành viên vi phạm Thỏa thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
  2. Hình thức xử phạt: Cảnh cáo, khóa tài khoản có thời hạn (30 ngày) hoặc vĩnh viễn.

* Hình thức xử phạt Cảnh cáo được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

Chúng tôi lập tức gỡ bỏ nội dung và áp dụng hình thức cảnh cáo qua email hoặc tại thời điểm truy cập tài khoản đối với những vi phạm lần đầu ở mức độ nhẹ (không bao gồm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 5 của Thỏa thuận này).

* Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn (30 ngày) hoặc vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

+ Đã áp dụng hình thức xử phạt Cảnh cáo.

+ Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của người khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý.

+ Người sử dụng có hành vi lợi dụng cộng đồng âm nhạc Mkul  nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, bình luận … có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Người sử dụng có hành vi lợi dụng cộng đồnh Mkul nhằm phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

+ Thông tin, hình ảnh, video, audio khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm.

+ Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng mạng cộng đồnh âm nhạc Mkul người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

+ Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo, giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân, gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

+ Phá hoại hệ thống mạng cộng đồng âm nhạc Mkul: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm, dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng "danh hiệu", hoặc nhằm treo máy, spam chat.

+ Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

 

Điều 11: Cảnh báo các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng

Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba. Bạn chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có).

Bạn hiểu rằng truyền đưa và tạo thông tin thông qua cộng đồng âm nhạc Mkul sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác, tức là, cho phép những người đăng ký truy cập, trình bày, xem, lưu trữ và tái sản xuất nội dung đó cho cá nhân người sử dụng. Những thông tin không phù hợp với quy định về văn hóa, sở hữu trí tuệ…có thể khiến người truyền, đưa, tạo thông tin phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và/hoặc các bên thứ ba. Thậm chí việc lưu trữ các thông tin này tùy từng trường hợp cũng có thể làm phát sinh các trách nhiệm pháp lý.

 

Điều 12: Giải quyết khiếu nại, tranh chấp

 Đối với tranh chấp giữa các thành viên cộng đồng âm nhạc Mkul, cá nhân khác, sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, Mkul sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.

Mkul tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng cộng đồng âm nhạc Mkul phải được gửi đến Mkul ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

¤ Email: cskh@namviet-corp.vn

 

Điều 13: Bảo mật thông tin cá nhân, thông tin riêng

Các thông tin cá nhân và nội dung đăng tải của bạn sẽ được hệ thống của chúng tôi lưu trữ không giới hạn về thời gian hoặc cho tới khi chúng tôi không còn hoạt động nữa.

Các biện pháp kỹ thuật chúng tôi thực hiện nhằm đảm bảo một cách cao nhất các thông tin cá nhân của bạn không bị rò rỉ, đánh cắp hoặc bị xóa.

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Theo quy định pháp luật Việt nam và trong các trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

 

Điều 14: Thời điểm ban hành

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ cộng đồng âm nhạc Mkul có giá trị từ ngày 25 tháng 11 năm 2017.